Aktualności

26.02.2024 Biuro Oddziału nieczynne

Przegląd hodowlany OSTATNI NA STARYCH ZASADACH!

Zapraszamy na przegląd hodowlany dla wszystkich ras FCI zgodnie z regulaminem przeglądu kwalifikacji hodowlanej, który odbędzie się 19 lutego 2024 o godz. 17.00.

Miejsce : Siedziba Oddziału w Raciborzu ul. Głubczycka 25-27 /1a

Zainteresowanych przeglądem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i zgody z OKH macierzystego Oddziału na adres mailowy: biuro@zkwp-raciborz.pl

Serdecznie zapraszamy.

Zasady organizacji przegladu hodowlanego PDF >>>

Arkusz zgłoszeniowy do przeglądu hodowlanego PDF >>>

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału w Raciborzu

Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 25.02.2024r. o godzinie 10.00 w Sali Dębowej w Zajeździe Biskupim Raciborzu (ul. Londzina 45, 47-400 Racibórz) odbędzie się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału w Raciborzu.

Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:
  • Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wybór na okres kadencji:
  • członków Zarządu Oddziału
  • członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  • członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach podczas Walnego Zgromadzenia Członków na zasadach zgodnych ze statutem jest opłacenie składek członkowskich za 2024r.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału wyłożony jest do wglądu w biurze Oddziału ZKwP w Raciborzu.

RANKING 2023 ROKU

Zapraszamy do udziału Członków Oddziału ZKwP w Raciborzu, którzy odnosili sukcesy wystawowe i sportowe!

Zgłoszenia biuro@zkwp-raciborz.pl do 29.02.2024r.

Regulamin rankingu oddziału Racibórz za rok 2023 PDF >>>

Wystawy Zakrzów 2024

Ruszyły zgłoszenia na kwietniowe wystawy w Zakrzowie.

Szczegóły w zakładce wystawy oraz na portalu wystawy.net

Składka członkowska

Składka członkowska za rok 2024 wynosi 100,00zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
ING BSK S.A. o/Racibórz 62 1050 1328 1000 0022 4267 4410

Kontakt

ZKwP - Oddział w Raciborzu

ul. Głubczycka 25-27/1a

47-400 Racibórz

logozkwpRaciborz
Czynne:

w poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00

Telefon:

Stacjonarny: 32 415 59 44

Komórkowy: 797 820 778

E-mail:

biuro@zkwp-raciborz.pl

ING BSK S.A. o/Racibórz

62 1050 1328 1000 0022 4267 4410

Dla wystawców zagranicznych:

NR BIC (SWIFT) INGBPLPW