ZKwP w Raciborzu

PHONE:32/4155944
ZKwP
W RACIBORZU
PHONE:32/4155944
O/RACIBORZ
ZKwP
Przejdź do treści
Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 30.03.2023r. o godzinie 18.00 w siedzibie Oddziału ZKwP w Raciborzu ul. Głubczycka 25-27/1 a, 47-400 Racibórz odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału w Raciborzu.

Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Oddziału

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach podczas Walnego Zgromadzenia Członków na zasadach zgodnych ze statutem jest opłacenie składek członkowskich za 2023 roku.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału wyłożony jest do wglądu w biurze Oddziału ZKwP w Raciborzu.

RANKING 2022
Zapraszamy do udziału Członków Oddziału ZKwP w Raciborzu.
Zgłoszenia do 28.02.2023 biuro@zkwp-raciborz.pl


 
 
Miejsce wystaw:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 47-263 Zakrzów, ul.Parkowa 20

ZGŁOSZENIA NA WYSTAWY


Testy psychiczne i egzaminy BH

Testy psychiczne i egzaminy BH organizujemy w dniu 16.04.2023 r.
Sędzia : Jacek Lewkowicz
Miejsce : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie
Godzina :10.00-13.00
Termin zgłoszeń: 13.04.2023 r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@zkwp-raciborz.pl z tytułem „testy” podając
imię i nazwisko właściciela, rasę, nazwę i przydomek hodowlany oraz załączając kopię rodowodu.
Opłaty: Testy psychiczne - 100 złotych Egzamin BH - 100 złotych
PRZEGLĄD HODOWLANY

Przegląd hodowlany odbędzie się 31.03.2023 (piątek) o godzinie16:00 w siedzibie Oddziału.
Sędzia Król Piotr
Zainteresowanych przeglądem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i zgody z OKH macierzystego Oddziału na adres mailowy: biuro@zkwp-raciborz.pl
kontakt : 797820778

Serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023
Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik PDF) >
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >
INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW

Składka członkowska za rok 2023 wynosi 100,00 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:

Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Głubczycka 25-27/1a  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 621050 1328 1000 0022 4267 4410
Napisz do nas email biuro@zkwp-raciborz.pl

Wróć do spisu treści