image1
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

100zł  /   30 euro
90 zł / 25 euro
40 zł  / 10 euro
40 zł / 10 euro
40 zł / 10 euro
w zależności od klasy: 50% opłaty
20 zł / 5 euro
20 zł / 5 euro

Proponowana obsada sędziowska

Grupa I FCI
Adam Domański - Owczarki Niemieckie
Piotr Król -Polski owczarek nizinny,  Polski owczarek podhalański
Maria Zasada - pozostałe rasy

Grupa II FCI
Marek Lewandowski - Molosy typu górskiego, Szwajcarskie psy górskie i do bydła, Pinczery i Sznaucery, Czarny terrier rosyjski,
Beata Badura - molosy typu dogowatego

Grupa III FCI
Łukasz Koźlarek - teriery typu bull
Piotr Król - pozostałe rasy

Grupa V FCI
Anna Chrzanowska

Grupa IX FCI
Maria Zasada - Pudle
Bartłomiej Lembas - Boston terrier, Buldog francuski, Chin Japoński, Chiński grzywacz, Lhasa apso, Mops, Pekińczyk, Shih Tzu, Spaniel tybetański, Terier tybetański
Grzegorz Robak  -  pozostałe rasy

Eliminacje Konkurs Młodego Prezentera - Bartłomiej Lembas

Konkurencje Finałowe:
Konkurs Młody Prezenter - Bartłomiej Lembas

Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Grzegorz Robak
Najpiękniejsze Szczenię - Maria Zasada
Najpiękniejszy Junior - Piotr Król
Najpiękniejszy Weteran - Marek Lewandowski
Najlepsza Para Hodowlana - Anna Chrzanowska
Najpiękniejszy Pies Oddziału Racibórz - Maria Zasada

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:
BOG I - Grzegorz Robak
BOG II - Marek Lewandowski
BOG III - Piotr Król
BOG V - Anna Chrzanowska
BOG IX - Maria Zasada

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy BIS  - Marek Lewandowski

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Konkursie "Dziecko i pies" który odbędzie się przed konkurencjami finałowymi na ringu głównym  i zachęcamy dzieci do zaprezentowania się w kolorowych i wesołych strojach. zgłoszenia na email biuro@zkwp-raciborz.pl imię i nazwisko dziecka.

PROGRAM WYSTAWY

od 08.00 - przyjmowanie psów zgłoszonych i wydawanie numerów
startowych i katalogów
09.45 - uroczyste otwarcie wystawy
10.00 - rozpoczęcie oceny psów w ringach

14.30 - Konkurs "Dziecko i pies"(ring finałowy)
15.00 - Eliminacje Konkurs Młodego Prezentera (ring finałowy)

15.30 - Konkurencje Finałowe

Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.

Foreign exhibitors:
Payment can be made only directly at the show. All entries made before deadline will be included in catalogue, if not cancelled by sender till 06.11.2017. The submission of the entry
-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration to pay entry fee, even the dog is not presented on the show.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
 Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich" i zgodnie ze statutem ZKwP - każdy Wystawca ma obowiązek przed wystawą opłacić składkę za 2017 rok.
"Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu)."


Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

Image82 Image83

Cennik:
pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)
drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)
klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy
psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title
klasa weteranów / veteran
rasy polskie / polish breeds
para hodowlana
Konkurs Młodego Prezentera

Opłata po terminie 06-11-2017 -150zł
W dniu wystawy tylko dla wystawców zagranicznych  50 euro (Poplatky ve vystavni den)
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU RACIBÓRZ OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 50% ZA KAŻDEGO PSA.

W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

PLAN RINGÓW PLAN SĘDZIOWANIA WYKAZ WYSTAWCÓW

UWAGA!!!
Plan sędziowania
Ring 4 : 10.00 - Sędzia Piotr Król (rasy Polski owczarek nizinny, Polski Owczarek Podhalański)
11.00 - Sędzia Beata Badura (molosy)
ring 7 : 11.00- Sędzia Piotr Król (teriery)

Ringi: 1,2,3,4  na zewnątrz w namiocie,
Ring 9 na zewnątrz
PROSZĘ ZAOPATRZYĆ SIĘ W CIEPŁE UBRANIA.

PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONO!

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries: 06.11.2017
Numery do odbioru w Sekretariacie Wystawy
miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)
N 50.26118
E 18.154604

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Para hodowla"  - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: dane psów  (rasa, nazwa, przydomek) imię i nazwisko właściciela psa

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44