Krajowa Wystawa Psów Rasowych grup: I, II, III, V, IX ZKwP o/Racibórzowie Zapraszamy
image1
 

OBSADA SĘDZIOWSKA                                                                                              


Grupa I FCI
Gabriela Łakomik - Kaszuba – Owczarek niemiecki krótkowłosy , Owczarek niemiecki długowłosy
Piotr Król - Polski owczarek podhalański
Beata Klawińska– pozostałe rasy

Grupa II FCI
Petr Rehanek(CZ)- Pinczery, Sznaucery, Czarny terrier rosyjski
Piotr Król – Molosy typu dogowatego
Krzysztof Kradziecki -  Psy typu górskiego, Appenzeller, Berneński pies pasterski, Entlebucher, Duży szwajcarski pies pasterski

Grupa III FCI
Zdzisław Kitliński – teriery typu bull
Petr Rehanek (CZ)-  Australian Silky Terrier , Bedlington Terrier , English Toy Terrier, Foksterier krótkowłosy , Foksterier szorstkowłosy, Lakeland Terrier, Manchester Terrier , Niemiecki terier myśliwski , Norfolk Terrier , Norwich Terrier , Parson Russell Terrier , Sealyham Terrier , Skye Terrier , Terier australijski
Dorota Kuczyńska - Standełło – pozostałe rasy

Grupa V FCI
Blanka Borowiec - Szczepańska

Grupa IX FCI
Agnieszka Kacprzyk – Straszak - Boston Terrier, Buldog francuski, Chiński grzywacz, Chin japoński, Lhasa Apso, Mops, Pekińczyk, Shih Tzu, Spaniel tybetański, Terier tybetański.
Piotr Król - Pudle
Mariola Żuchlińska –
pozostałe rasy

Konkurs Młody Prezenter
Badura Beata

Konkurencje finałowe:

Finał Konkursu Młody Prezenter – Badura Beata
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Krzysztof Kradziecki
Najpiękniejsze Szczenię – Mariola Żuchlińska
Najpiękniejszy Junior – Pert Rehanek
Najpiękniejszy Weteran – Beata Klawińska
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Piotr Król

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:

Grupa I – Beata Klawińska
Grupa II – Petr Rehanek
Grupa III – Zdzisław Kitliński
Grupa V – Blanka Borowiec – Szczepańska
Grupa IX – Mariola Żuchlińska


Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best in Show  -
Piotr Król

Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

Image82 Image83

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
 Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich" i zgodnie ze statutem ZKwP - każdy Wystawca ma obowiązek przed wystawą opłacić składkę za 2017 rok.
"Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu)."

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

100zł  /   30 euro
90 zł / 25 euro
40 zł  / 10 euro
40 zł / 10 euro
40 zł / 10 euro
w zależności od klasy: 50% opłaty
20 zł / 5 euro
20 zł / 5 euro

Cennik:
pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)
drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)
klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy
psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title
klasa weteranów / veteran
rasy polskie / polish breeds
para hodowlana
Konkurs Młodego Prezentera/ Junior handling

Opłaty w terminie do dnia 29.10.2018. Opłata po terminie  150zł
W dniu wystawy tylko dla wystawców zagranicznych  50 euro (Poplatky ve vystavni den)
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU RACIBÓRZ OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 10 pln ZA KAŻDEGO PSA.

W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela.

Foreign exhibitors:
Payment until 29.10.2018.

First dog  ( with catalogue ) - 30 euro
Next dog same owner (  without catalogue ) -  25 euro
Minor Puppy Class, Puppy Class - 10 euro
Dogs with the Interchampion title  -  10 euro
Veteran Class - 10 euro
Polish breeds - 50% payment
Junior Handling - 5 euro

SPIS WYSTAWCÓW PLAN SĘDZIOWANIA PLAN RINGÓW

UWAGA!!!
Termin przyjmowania zgłoszeń  i opłata - Deadline of entries: 29.10.2018
Numery do odbioru w Sekretariacie Wystawy
miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)
N 50.26118
E 18.154604

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Para hodowla"  - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: dane psów  (rasa, nazwa, przydomek) imię i nazwisko właściciela psa

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44