image1 id70946848
 
id22561305_1735567099818834_145303709_o

Termin przyjmowania zgłoszeń  i opłata - Deadline of entries: 15.10.2020

miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)
DANE GPS:  N 50.26118 , E 18.154604
Parking: 20 PLN płatność tylko gotówką

imageshalpzqp


W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.


INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

plpl

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

OBSADA SĘDZIOWSKA
                                                                                                                                         
Grupa I FCI
Ewa Florek –  Owczarki niemieckie długowłose, Owczarki niemieckie krótkowłose.
Piotr Król - Owczarek francuski – Beauceron, Owczarek francuski – Briard, Owczarek szetlandzki,  Polski owczarek nizinny, Polski owczarek podhalański.
Małgorzata Supronowicz – pozostałe rasy.

Grupa II FCI
Bogusława Szydłowicz- Polańczyk – Pinczery i Sznaucery
Piotr Król  – Czarny Terier Rosyjski i Dobermany
Michał Werner – Bokser
Tomasz Borkowski – pozostałe rasy


Grupa III FCI
Jakub Kruczek –  American Staffordshire Terrier, Bulterier, Bulterier miniaturowy, Staffordshire Bull Terrier
Karolina Wójcik-Wonorska – pozostałe rasy

Grupa IV FCI
Hanna Woźna-Gil

Grupa V FCI
Piotr Król – Akita, Akita amerykańska, Samoyed, Szpic miniaturowy - Pomeranian.
Ewa Górska – pozostałe rasy

Grupa VI FCI
Dorota Witkowska

Grupa VII FCI
Adam Stasiak


Grupa VIII FCI
Piotr Król – Labrador Retriever, Golden Retriever.
Dorota Witkowska -pozostałe rasy

Grupa IX FCI
Adam Ostrowski – Buldog francuski, Boston terrier, Mops, Pudle.
Bogusława Szydłowicz - Polańczyk – pozostałe rasy

Grupa X FCI
Anna Rożniatowska

Rasy nieuznane FCI
Dorota Witkowska

Konkurs Młody Prezenter
Beata Badura


Konkurencje finałowe :
Finał Konkursu Młody Prezenter – Beata Badura
Najpiękniejsza Para hodowlana – Bogusława Szydłowicz – Polańczyk  
Najpiękniejszy Pies Ras Nieuznanych – Dorota Witkowska
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Adam Ostrowski
Najpiękniejsze Szczenię – Karolina Wójcik - Wonowska
Najpiękniejszy Junior – Małgorzata Supronowicz
Najpiękniejszy Weteran – Tomasz Borkowski
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – Piotr Król
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Jakub Kruczek


Wybór Zwycięzcy Grup FCI:

Grupa I – Piotr Król
Grupa II – Małgorzata Supronowicz
Grupa III – Jakub Kruczek
Grupa IV – Hanna Woźna - Gil
Grupa V – Ewa Górska
Grupa VI –  Dorota Witkowska
Grupa VII – Dorota Witkowska
Grupa VIII  - Bogusława Szydłowicz - Polańczyk
Grupa IX-  Adam Ostrowski
Grupa X – Anna Rożniatowska                                                                                                                                                                      

Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best in Show
Tomasz Borkowski


Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

PROGRAM WYSTAWY:
od 08.00 - przyjmowanie psów zgłoszonych i wydawanie numerów
startowych i katalogów
10.00 - rozpoczęcie oceny psów w ringach
14.30 - Eliminacje Konkurs Młody Prezenter
(eliminacje i finały w ringu honorowym)
15.00 - Konkurencje finałowe

Cennik:
W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela.
Pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)  -   100zł  /   30 euro
Drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)  -90 zł / 25 euro
Klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy  - 40 zł  / 10 euro
Psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title  -  40 zł  / 10 euro
Klasa weteranów / veteran  -  40 zł  / 10 euro
Rasy polskie / polish breeds  -  w zależności od klasy: 50% opłaty
Para hodowlana  -  30 zł / 8 euro
Konkurs Młodego Prezentera/ Junior handling  -  30 zł / 8 euro
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZKwP W RACIBÓRZU OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 50 % ZA KAŻDEGO PSA.

Opłaty w terminie do dnia 15.10.2020 r. Brak możliwości opłaty po terminie.
Zgłoszenia nie opłacone w terminie nie będą przyjęte.
UWAGA !!! BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁATY NA WYSTAWIE.

Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).

Foreign exhibitors:
Payment until 15.10.2020 r.
First dog  ( with catalogue ) - 30 euro
Next dog same owner (  without catalogue ) -  25 euro
Minor Puppy Class, Puppy Class - 10 euro
Dogs with the Interchampion title  -  10 euro
Veteran Class - 10 euro
Polish breeds - 50% payment
Best Couple - 8 euro
Junior Handling - 8 euro

APPLICATION NOT PAID ON TIME 15.10.2020 R. WILL NOT BE ACCEPTED
.

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Zgłosznie Para hodowlana - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko właściciela, rasę psów , nazwy i przydomki psów,PKR.

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44