image1 id70946848
 
id22561305_1735567099818834_145303709_o

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Zgłosznie Para hodowlana - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko właściciela, rasę psów , nazwy i przydomki psów,PKR.

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

UWAGA!!! ZMIANA SĘDZIEGO
Informujemy ,że nastąpiła zmiana sędziego. Rasy  które miały być oceniane przez Panią Ilanę Shalata- Simkina będzie oceniać Pani Krystyna Opara.

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń
Termin opłat  27.02.2019
Numery do odbioru w Sekretariacie Wystawy
miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)

N 50.26118
E 18.154604

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
 Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Przypominamy, że  każdy Wystawca ma obowiązek  opłacić składkę za 2019 rok.
"Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny "

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

Cennik:
pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)  -   100zł  /   30 euro
drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)  -90 zł / 25 euro
klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy  - 40 zł  / 10 euro
psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title  -  40 zł  / 10 euro
klasa weteranów / veteran  -  40 zł  / 10 euro
rasy polskie / polish breeds  -  w zależności od klasy: 50% opłaty
Para hodowlana  -  20 zł / 5 euro
Konkurs Młodego Prezentera/ Junior handling  -  20 zł / 5 euro


Opłaty w terminie do dnia 27.02.2019. Opłata po terminie  150zł
W dniu wystawy tylko dla wystawców zagranicznych  50 euro (Poplatky ve vystavni den)
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłosz

onego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU RACIBÓRZ OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 50 % ZA KAŻDEGO PSA.

W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela.

Foreign exhibitors:
Payment until 27.02.2019.

First dog  ( with catalogue ) - 30 euro
Next dog same owner (  without catalogue ) -  25 euro
Minor Puppy Class, Puppy Class - 10 euro
Dogs with the Interchampion title  -  10 euro
Veteran Class - 10 euro
Polish breeds - 50% payment
Junior Handling - 5 euro

plpl imageshalpzqp PLAN RINGÓW
NIEDZIELA
PLAN RINGÓW
SOBOTA
PLAN SĘDZIOWANIA SPIS WYSTAWCÓW

PROGRAM WYSTAWY   16-17.03.2019

16.03.2019
od 08.00  - przyjmowanie psów zgłoszonych i wydawanie numerów
startowych i katalogów
09.45 - uroczyste otwarcie wystawy
10.00 - rozpoczęcie oceny psów w ringach
14.30 Konkurencje finałowe:
Najlepsza Para Hodowlana
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię
Najpiękniejsze Szczenię
Najpiękniejszy Junior
Najpiękniejszy Weteran
Najpiękniejszy Pies Oddziału Racibórz
Wybory Zwycięzców Grup II,III,VIII,IX FCI

17.03.2019
od 08.00  - przyjmowanie psów zgłoszonych i wydawanie numerów
startowych i katalogów
10.00 - rozpoczęcie oceny psów w ringach
14.00 – Eliminacje Konkurs Młody Prezenter
 w ringu honorowym
14.30 Konkurencje finałowe:
Finał Konkursu Młody Prezenter
Najlepsza Para Hodowlana
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię
Najpiękniejsze Szczenię
Najpiękniejszy Junior
Najpiękniejszy Weteran
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich
Najpiękniejszy Pies Oddziału Racibórz
Wybory Zwycięzców Grup I,IV,V,VI,VII,X FCI
Wybory Najpiękniejszego Psa wystawy - Best In Show

Konkurencje finałowe :
16.03.2019
Najpiękniejsza Para hodowlana – Hanna Woźna – Gil
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Beata Kujawska
Najpiękniejsze Szczenię – Anna Kochan
Najpiękniejszy Junior – Krystyna Opara
Najpiękniejszy Weteran – Janusz Opara  
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Piotr Król

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:
Grupa II – Piotr Król
Grupa III – Krystyna Opara
Grupa VIII – Hanna Woźna - Gil
Grupa IX – Krystyna Opara

17.03.2019
Finał Konkursu Młody Prezenter – Hanna Woźna – Gil
Najpiękniejsza Para hodowlana – Tomasz Kuszyk
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Paweł Osak
Najpiękniejsze Szczenię – Anna Kochan
Najpiękniejszy Junior – Piotr Król  
Najpiękniejszy Weteran – Krystyna Opara
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – Janusz Opara
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Krystyna Opara

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:
Grupa I – Anna Kochan
Grupa IV – Krystyna Opara
Grupa V – Tomasz Kuszyk  
Grupa VI – Piotr Król
Grupa VII – Oskar Pietrow
Grupa X – Hanna Woźna - Gil

Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best in Show
Janusz Opara
image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44