image1
 


Zalecenia Oddziałowej Komisji Hodowlanej z dn. 20.04.2017r. :

Każdy  Przegląd miotu przeprowadzany jest w hodowli , w takim przypadku hodowca opłaca  koszty dojazdu do hodowli  liczone od siedziby oddziału. Hodowca może również przewieźć komisję własnym środkiem transportu. W wyjątkowych przypadkach odbiór miotu może być przeprowadzony w siedzibie oddziału tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem sekcji . W nowo zarejestrowanych hodowlach pierwszy przegląd miotu jest przeprowadzany  w  siedzibie hodowli. W przypadku odbioru miotu w oddziale  należy okazać sukę - matkę szczeniąt  oraz oryginał jej rodowodu .
Szczenięta muszą być zaszczepione, odrobaczone i posiadać książeczkę zdrowia. Zgłoszenie miotu w formie pisemnej wymagane w terminie dwóch tygodni od daty urodzenia szczeniąt.
Na przegląd miotu prosimy się umawiać dwa tygodnie wcześniej, informując czy miot ma być tatuowany czy będzie chipowany . Prosimy o odbiór w biurze  odpowiedniego formularza, który musi być podpisany przez lekarza wykonującego chipowanie.


REGULAMINY

Wszystkim hodowcom przypominamy,że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych osobami uprawnionymi do wpisu w rodowodzie adnotacji „SUKA HODOWLANA” oraz „REPRODUKTOR” są wyłącznie :
KIEROWNIK SEKCJI lub PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów.
INFORMACJE DLA HODOWCÓW I WŁAŚCICIELI REPRODUKTORÓW:
1)      Osoby chętne by pełne informacje o ich hodowli lub reproduktorze znalazły się na stronie naszego oddziału proszone są o przesyłanie informacji na adres Biura Oddziału
(dopisek WWW- HODOWLE/REPRODUKTORY) lub też o przekazanie ich  kierownikowi swojej sekcji.
Warunkiem umieszczenia w wykazie, hodowli zarejestrowanej w naszym oddziale, jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący.Po weryfikacji dane będą opublikowane na stronie.
2)      Hodowcom przypominamy o naszych wystawach i preferencjach zgłoszeniowych dla naszych członków.
3)      Kontakt z kierownikami sekcji poprzez Biuro Oddziału .


Druki do pobrania

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZNAKOWANIA (PDF) >

ZGŁOSZENIE MIOTU (PDF) >

WPIS NA LISTĘ REPRODUKTORÓW (PDF) >

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44,  fax. 032/415 54 90