KRAJOWA WYSTAWA PSÓW MYŚLIWSKICH - ZKwP w Raciborzu

PHONE:32/4155944
PHONE:32/4155944
O/RACIBORZ
ZKwP
Przejdź do treści
1. Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - 22.10.2023 r.  

                                                                             1. Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - 22.10.2023 r.   

Miejsce wystawy:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 20
Termin przyjmowana zgłoszeń do dnia:
06-10-2023

Obsada sędziowska:
Grupa III
Pavla Hozova (SK)
Ewa Iłczyk
Grupa IV
Maciej Lipiec
Grupa V
Izabela Nowak
Grupa VI
Piotr Król
Grupa VII
Piotr Król
Grupa VIII
Arkadiusz Goguła
Grupa X
Maciej Lipiec

Rasy nieuznane
Piotr Król
Młody Prezenter
Maciej Lipiec

Opłaty za zgłoszenia:
klasa młodszych szczeniąt - 70zł
klasa szczeniąt - 70zł
klasa młodzieży - 130zł
klasa pośrednia - 130zł
klasa otwarta - 130zł
klasa championów - 130zł
klasa weteranów - 70zł
drugi pies taniej o kwotę: 10zł
konkurs Młody Prezenter - 70zł


Opłaty dla wystawców zagranicznych:
klasa młodszych szczeniąt - 20EUR
klasa szczeniąt - 20EUR
klasa młodzieży - 35EUR
klasa pośrednia - 35EUR
klasa otwarta - 35EUR
klasa championów - 35EUR
klasa weteranów - 20EUR
drugi pies taniej o kwotę: 5EUR
konkurs Młody Prezenter - 20EUR

Nr konta:
ING BSK S.A. o/Racibórz PL62 1050 1328 1000 0022 4267 4410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW

Ostateczny termin zgłoszeń i opłat (data wpływu na konto) 06.10.2023 r.
Brak możliwości opłaty po terminie.
Zgłoszenia nie opłacone w terminie nie będą przyjęte.


UWAGA !!! BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁATY NA WYSTAWIE.

Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat)

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.


INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy.

"Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl."


Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Głubczycka 25-27/1a  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 621050 1328 1000 0022 4267 4410
Napisz do nas email biuro@zkwp-raciborz.pl

Wróć do spisu treści