image1 id70946848
 
id22561305_1735567099818834_145303709_o

Aspekty prawne i praktyczne sprzedaży oraz prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce
                                      również temat: Fundacje - co im wolno w hodowli
Zapraszamy na wykłady w dniu 11 styczeń 2020
prowadząca: adwokat Agnieszka Łyp – Chmielewska
  www.psiparagraf.pl <http://www.psiparagraf.pl/>
godzina: 9.00-17.00
miejsce: 47-400 Racibórz ul. Kozielska 65
cena :
40 złotych dla członków Oddziału ZKwP w Raciborzu
50 złotych dla członków ZKwP innych Oddziałów
(w cenie gastronomia)
zgłoszenia i opłaty do dnia 03.01.2020
biuro@zkwp-raciborz.pl <mailto:biuro@zkwp-raciborz.pl>
ilość miejsc ograniczona termin zgłoszeń może zostać  skrócony !

CZĘŚĆ I
Podstawy prawne prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce, czyli jak zacząć swoją przygodę z hodowlą:
a)      forma prawna prowadzenia hodowli w ramach struktury ZKwP,
b)      opodatkowanie,
c)      omówienie art. 10a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. z póź.zm <http://xn--fha.zm/>.
2.      Co powinno się wiedzieć nim rozpocznie się sprzedaż szczeniaków:
a)      charakterystyka umowy sprzedaży,
b)      charakterystyka prawa własności i współwłasności,
c)      opodatkowanie umowy sprzedaży,
d)   kilka słów o przydomku hodowlanym

CZĘŚĆ II
1.      Mamy miot, co dalej:
a)      informacje jakie powinny być podane potencjalnemu nabywcy,
b)      „instrukcja obsługi psa" – czyli sposób podania najważniejszych informacji nabywcy,
c)      określenie celu sprzedaży psa – cel hodowlany, niehodowlany, pies pracujący/sportowy.
2.      Konstrukcja umowy sprzedaży psa/szczeniaka:
a)      obowiązki sprzedającego i kupującego w transakcji sprzedaży,
b)      określenie przedmiotu umowy,
c)      cena, sprzedaż na raty – moment przejścia własności na nabywcę,
d)      sprzedaż hodowcy a konsumentowi – różnice,
e)      czy prawo pierwokupu wystarczy? – zabezpieczenie interesów hodowcy w umowie,
f)       dostosowanie treści umowy sprzedaży pod konkretne okoliczności hodowli – pies z defektem, pies zdrowy, pies hodowlany, pies „na kolanka", wymagania dla rasy
g)      umowa sprzedaży psa dorosłego, warunek hodowlany, oddanie weterna pod opiekę,
h)      sprzedaż psa na terytorium państwa należącego do UE oraz innych państw.
CZĘŚĆ III
1.      Czy pies jest jak lodówka – omówienie zagadnień odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne:
a)      odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedaży w polskim prawie,
b)      czy hodowca odpowiada za wszystko? – ograniczenie lub wyłączenie rękojmi za wady,
c)      konstrukcja zastrzeżeń w treści umowy odnośnie odpowiedzialności hodowcy,
d)      wyniki badań lekarskich rodziców szczeniaka, czy mają znaczenie dla hodowcy?
e)      sprzedaż psa dorosłego a szczeniaka – zarys odpowiedzialności sprzedawcy,
f)       sprzedaż psa hodowcy a konsumentowi w świetle przepisów o rękojmi,
g)      sprzedaż psa za granice a rękojmia za wady,
h)      omówienie przykładów odpowiedzialności oraz możliwości rozwiązywania sporów z nabywcami.
                                            CZĘŚĆ IV
Ja hodowca zrzeszony w Związku Kynologicznym w Polsce:
a) etyka hodowcy zgodnie z przepisami ZKWP,
b) postępowanie dyscyplinarne przed ZKWP,
c) obowiązujące przepisy wewnątrz stowarzyszeniowe - krótki szkic,
d) debata uczestników szkolenia, omówienie szczegółowych przypadków odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zachowań hodowców.
e) Fundacje - co im wolno w hodowli
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących
ochrony danych osobowych (RODO) uprzejmie proszę o podpisanie  Klauzli Informacyjnej.
Jednocześnie wyjaśniam, że nie podpisanie ww. Klauzuli Informacyjnej
powoduje, że Związek Kynologiczny w Polsce nie może przetwarzać
danych osobowych, to jest, np. nie będzie możliwości umieszczenia danych
osobowych właściciela na certyfikatach, championatach, licencjach czy innych
niezbędnych zaświadczeniach.
W powyższym przypadku nie będzie również możliwości zgłaszania psów na
wystawy organizowane bezpośrednio przez ZKwP, w tym Oddziały Związku.
Wobec tego, proszę o czytelne podpisanie załączonej Klauzuli Informacyjnej
oraz niezwłoczne odesłanie/przekazanie jej oryginału  do siedziby Oddziału ZKwP w
Raciborzu

Składka członkowska za rok 2019 wynosi 70,00 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ulega zmianie sposób kolportażu kwartalnika PIES.
Począwszy od numeru pierwszego czasopismo PIES będzie do odbioru w Oddziałach ZKwP lub można skorzystać z wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Zarządu Głównego.

WYNIKI RANKINGU 2018

BIURO NIECZYNNE 19.12.2019 - 02.01.2020

Zapraszamy na Spotkanie Świateczne członków Oddziału ZKwP w Raciborzu w dniu 19.12.2019 r. godz.17.00
Opłata 60 złotych od osoby.  Zgłoszenia do 10.12.2019 r. na biuro@zkwp-raciborz.pl  

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44